Detajet e vlerësimit: "takal"

takal (2 )
Raporto përdoruesin
Vlerësimi
100%
Anëtar që nga
11/29/2017
 
Shikoni produket për shitje
Shikoni dyqanin e shitësit
Vlerësimi
Muaji i fundit 0 0 0
6 Muajt ​​e fundit 0 0 0
12 Muajt e fundit 0 0 0
Si shitës 2 0 0
Si blerës 0 0 0
Totali 2 0 0
0 hyrje të gjetura.