Rreth nesh

 është një platforme ku çdokush mund te shesë dhe te blejë nëpërmjet një aparati digjital. I krijuar me një sistem te ndërkombëtarizuar për shit- blerje por i përshtatur deri ne detaje qe te jete aq sa funksional edhe i thjeshte ne përdorim.

Ne thellësisht besojmë qe kemi diçka për te gjithë ju. Synimi jone është qe te jemi te paret dhe për ta arritur ketë na duheni Ju.